Viktig informasjon om master/utdanning på Høgskulen på Vestlandet!

Det blir opptak til:

  • fullt masterløp
  • videreutdanning
  • suppleringsopptak for de som har tatt 60 studiepoeng og vil ta master

Se høgskolen sine nettsider: https://www.hvl.no/

PS. Det er begrenset antall masterplasser pr. utdanning. Hvis man uansett vil ta videreutdanningen i stomisykepleie, bør det søkes både på master og på videreutdanningen.