Styresammensetning i Selskap for sykepleieforskning i perioden 2019 - 2021

  • Trude Haugland, leder,
  • Ragnhild Nicolaisen, nestleder og økonomiansvarlig
  • Anne Margrethe
  • Heidi Jerpseth, nasjonal redaktør for tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning
  • Edel Svenden, FB- og webansvarlig
  • Kjersti Grønning, styremedlem
  • Torild Sneltvedt, styremedlem
  • Bente Hamnes, vara
  • Ann-Christin Fjørtoft, vara
  • Anne Sofie Sand, vara

Gratulerer til nytt styre.