Velkommen til generalforsamling

Kjære medlemmer,
Norsk selskap for sykepleieforskning NSF har vært en faggruppe i Norsk sykepleierforbund siden 2015 og arbeider innenfor rammene og rollen som faggruppe for forskning i Norsk sykepleierforbund. Dokumentet under inneholder saksliste til og saksgrunnlag for generalforsamling, samt årsberetning for 2021 og handlingsprogram for neste periode (2021-2023).

Velkommen!

For styret, 23.1.2022
Trude Haugland
Leder