Kjenner du ein leiar som har gjort ein framifrå innsats i 2021?

Lederprisen er en anerkjennelse til sykepleieledere som bidrar til en kompetent, tydelig, rett bemannet, godt koordinert sykepleietjeneste, med fokus på faglig kvalitet, pasientsikkerhet, aktiv brukermedvirkning og godt arbeidsmiljø.

For å sende inn forslag, bruker du skjema som du finn på denne lenka.

Prisen deles ut årlig. Prisen tildeles medlem av Norsk Sykepleierforbund som utmerker seg innen et eller flere av underliggende kriterier:

• tilrettelegger og bidrar til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse •

bidrar til videreutvikling av en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere, studenter og kollegaer. •

bidrar til at sykepleiepraksis bygger på forskning, erfarings basert kunnskap, og pasientens/brukerens behov og ønsker •

bidrar til at sykepleie organiseres og utøves på en måte som ivaretar sykepleiefaglige, juridiske og etiske normer, faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. •

ivaretar ansatte, skaper trivsel og bidrar til et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Prisen består av: • Diplom med juryens begrunnelse for tildelingen • Kunstverk til en verdi av kr. 5000,- + blomster • Gavekort med verdi kr. 500 + NSF radio tildeles forslagsstilleren