Sykepleieledere Vest-Agder

  • Avatar

   Grethe Birgitte Engestøl

   Leder i styret

  • Avatar

   Ingjerd Lind

   Nestleder

  • Avatar

   Anne Britt Sodefjed

   Medlem

  • Avatar

   Åse Rohde Poulsen

   Medlem

  • Avatar

   Elise Austegard

   1. Varamedlem

  • Avatar

   Torild Haustreis

   2. Varamedlem

  • Avatar

   Anita A. Nakkestad

   Kasserer

  • Avatar

   Grethe Dølbakken

   Sekretær