Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

  • Søke fagutviklingsmidler
  • Rabatt fagkonferanser
  • Faglig nettverk
  • Stipend
  • Mulighet til å melde inn saker
  • Delta på generalforsamling
  • Påvirke hvilke saker NSF VGO skal jobbe med
  • Stemmerett ved valg av medlemmer lokalt og sentralt
  • Nyhetsbrev med aktuelle saker for videregående opplæring

Send SMS VGO til 02409 for å bli medlem.