Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen arbeider for at sykepleiere som arbeider i videregående opplæring engasjerer seg i utdanningspolitiske saker og dermed sikrer kvaliteten på utdanningen.

Utdanning

Være en ressurs for NSF i forhold til uttalelser når det gjelder utdanningspolitiske saker i videregående opplæring

Forskning

Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Faggruppen ønsker å stimulere til forskning og kvalitetsforbedring innen videregående opplæring. Oppfordrer til å formidle dette både ved faglige innlegg på konferanser, poster utstilling eller publisering på våre nettsider. Vi tar gjerne imot tips om pågående prosjekter som kan være av interesse.