Finnmark

Fylkeskontakt Finnmark

 

Vararepresentant: Jorunn Sønvisen Bye, Sentrum Legepraksis, Markvn. 29-31, 9510 Alta. jorunn.bye@gmail.com   tlf. 78 45 54 64