Folkehelse

NSF mener

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet skal ha prioritet
  • Helsetjenesten utvikles slik at den til en hver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer
  • Dersom alle sykepleiere har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i sitt arbeid, vil det få stor betydning for folkehelsen og dermed et friskere samfunn
Artikler om temaet

Folkehelseprofilene 2019 er klare

Vil du vite mer om hvordan folkehelsa i din kommune eller bydel er, kan du laste ned årets Folkehelseprofiler . Trygghet og trivsel i oppveksten er årets hovedtema.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Stadig flere kommuner tilbyr, eller planlegger å tilby, forebyggende hjemmebesøk til eldre. Sykepleiere utfører ofte disse hjemmebesøkene. Vil du vite mer om dette?

 

Nå kan du sjekke lufta der du bor

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.

Influensautbrudd ressurskrevende for helsetjenesten

Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, at flere tusen legges inn på sykehus og til dødsfall. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Lucy Smiths barnerettighetsdag

hadde barn sin rett til privatliv og personlige integritet som tema. Her kan du se alle innleggene, blant annet barnesykepleierne Hilde Silkoset og Kristian K. KJærnet som la fram sin masterstudie om når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier.

Er din arbeidsplass helsefremmende?

Helsefremmende arbeidsplasser handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

Mer forskning på folkehelse!

Folkehelse er utpekt som en av fem hovedutfordringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem, i følge en analyse. Forskningsbehovet innen folkehelse løftes i økende grad fram av sentrale aktører på feltet.

Har du vasket hendene?

 

Vinteren er høysesong for omgangssyke. Grundig håndvask med såpe og vann er beste forebygging.

 

 

Voksenvaksinasjonsprogram

Folkehelseinstituttet anbefaler at det etableres et vaksinasjonsprogram for voksne. Les rapporten og NSF sitt innspill til forslaget.

Folkehelsekonferansen 2018

NSF deltar hvert år på den nasjonale folkehelsekonferansen. På vår stand markedsfører vi Folkehelse i all sykepleie, og gode eksempler fra praksis.

Illustrasjonsbilde: Fotolia