Folkehelse

NSF mener

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet skal ha prioritet
  • Helsetjenesten utvikles slik at den til en hver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer
  • Dersom alle sykepleiere har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i sitt arbeid, vil det få stor betydning for folkehelsen og dermed et friskere samfunn
Artikler om temaet

Lucy Smiths barnerettighetsdag

hadde barn sin rett til privatliv og personlige integritet som tema. Her kan du se alle innleggene, blant annet barnesykepleierne Hilde Silkoset og Kristian K. KJærnet som la fram sin masterstudie om når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier.

Er din arbeidsplass helsefremmende?

Helsefremmende arbeidsplasser handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

Mer forskning på folkehelse!

Folkehelse er utpekt som en av fem hovedutfordringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem, i følge en analyse. Forskningsbehovet innen folkehelse løftes i økende grad fram av sentrale aktører på feltet.

Har du vasket hendene?

 

Vinteren er høysesong for omgangssyke. Grundig håndvask med såpe og vann er beste forebygging.

 

 

Voksenvaksinasjonsprogram

Folkehelseinstituttet anbefaler at det etableres et vaksinasjonsprogram for voksne. Les rapporten og NSF sitt innspill til forslaget.

Folkehelsekonferansen 2018

NSF deltar hvert år på den nasjonale folkehelsekonferansen. På vår stand markedsfører vi Folkehelse i all sykepleie, og gode eksempler fra praksis.

Har du tatt influensavaksine?

Helsepersonell har et særlig ansvar for å unngå å smitte pasienter. Likevel er vaksinasjonsdekningen i Norge kun 17 prosent. Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener arbeidsgiver må legge til rette for vaksinering på arbeidsstedet, og i arbeidstiden. 

Tenåringer drikker sjeldnere, eldre oftere

Nordmenns alkoholvaner endres. Les mer om dette i Folkehelseinstituttets rapport Alkohol i Norge, som du finner omtale av og lenke til her. Høy pris og begrenset tilgjengelighet er de mest effektive forebyggingstiltakene.

ABC for mental helse

NSF deltok på nordisk HPH- konferanse, med tema Act-Belong-Commit: together for mental health. Konferansedeltakerne stilte seg bak en deklarasjon om videre forankring av ABC.

NSF om Folkehelsemeldingen 2019

Regjeringen skal utarbeide en ny folkehelsemelding. NSF har gitt innspill på de tema departementet ba om, samt gitt en rekke eksempler på sykepleiernes rolle i folkehelsearbeidet. 

Illustrasjonsbilde: Fotolia