Folkehelse

NSF mener

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet skal ha prioritet
  • Helsetjenesten utvikles slik at den til en hver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer
  • Dersom alle sykepleiere har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i sitt arbeid, vil det få stor betydning for folkehelsen og dermed et friskere samfunn
Artikler om temaet

Klima- og miljøendringene truer folkehelsen

Sykepleierforbundet med klar beskjed til FNs klimakonferanse i Madrid.

Høy vaksinasjonsdekning

"De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det gjøres en formidabel innsats av helsesykepleierne i kommunene over hele landet, noe vi tror er mye av forklaringen på de gode tallene", sier FHI.

Primærforebyggende tiltak mot røykestart virker!

En kunnskapsoppsummering fra FHI viser at flere primærforebyggende tiltak kan hindre at barn og unge begynner å røyke. Utvikling av sosial kompetanse i små miljøer og tiltak over tid gir uttelling.

Bra å gå fra røyk til snus, men best å slutte å røyke!

Det kan ha en positiv netto effekt på folkehelsen at røykere går over til snus, men det aller beste er fortsatt at folk verken røyker eller snuser. Risikoen ved snus er mindre enn mange tror.

Opp av stolen, bort fra skjermen!

Norske barn og unge er ikke nok fysisk aktive, i følge en rapport  fra Folkehelseinstituttet. Vi er langt unna å redusere inaktivteten med 10% fram mot 2025.

Folkehelseprofilene 2019 er klare

Vil du vite mer om hvordan folkehelsa i din kommune eller bydel er, kan du laste ned årets Folkehelseprofiler . Trygghet og trivsel i oppveksten er årets hovedtema.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Stadig flere kommuner tilbyr, eller planlegger å tilby, forebyggende hjemmebesøk til eldre. Sykepleiere utfører ofte disse hjemmebesøkene. Vil du vite mer om dette?

 

Influensautbrudd ressurskrevende for helsetjenesten

Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, at flere tusen legges inn på sykehus og til dødsfall. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Lucy Smiths barnerettighetsdag

hadde barn sin rett til privatliv og personlige integritet som tema. Her kan du se alle innleggene, blant annet barnesykepleierne Hilde Silkoset og Kristian K. KJærnet som la fram sin masterstudie om når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier.

Er din arbeidsplass helsefremmende?

Helsefremmende arbeidsplasser handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

Illustrasjonsbilde: Fotolia