Medlemsarbeid

Driftsmeldinger

Det er fortsatt en del feilsituasjoner rundt utsendelse av sms og mail fra medlemsadministrasjon. Leverandøren jobber med feilretting og feilsøk.

Husk å melde eventuelle feil til bss@nsf.no  med nøyaktig tidspunkt og feilmelding for når feilen oppsto.