Forbundsleder

Lill Sverresdatter Larsen (f. 1979) har vært forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund siden 2019. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Tromsø, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap, og har tidligere vært nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms og hovedtillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Hun har permisjon fra stillingen som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun underviser på Institutt for helse- og omsorgsfag innen emner som eldreomsorg, psykisk helse og rus, vitenskapsteori og metode. 

Innlegg Sykepleien.no
Innlegg Dagens Medisin
Facebook
Twitter 

Kontaktinformasjon forbundsstyret
Presse og pressebilder