Forbundslederen

Eli Gunhild By

  • NSF-leder siden 2011
  • Utdannet sykepleier i 1988, ved Sykepleierhøgskolen i Oppland
  • Sykepleier ved Radiumhospitalet 1989-2001
  • En rekke ulike tillitsverv før hun ble leder i NSF Oslo i 2004

- Jeg er stolt og glad over å få være forbundsleder i NSF. Vi har mange utfordringer foran oss. Noe av det viktigste er å være med og sette premisser for fremtidens helsetjeneste, sier hun.

- Sykepleiernes roller og funksjon må fremheves og befestes. I tillegg er gode lønns- og arbeidsvilkår helt avgjørende for at helsetjenesten skal få nok arbeidskraft fremover. For NSF betyr det at vi kjemper videre for likelønn, og lønn for kompetanse.

Vi sykepleiere er nøkkelen til et bedre helsevesen i Norge. For å nå frem med budskapet, må vi bli enda flinkere til å få frem hva vi sykepleiere faktisk gjør, og hva vi bidrar med.

Ved å kjempe for sykepleiernes rettigheter når det gjelder arbeidstid, bemanning, lønn, fag, utdanning og forskning, ønsker vi å sikre at pasientene får den aller beste behandlingen.

Sykepleierutdanningene trenger et løft

Sykepleierkompetansen er etterspurt som aldri før til å løse utfordringene i helsetjenesten.

Vet folk hva vi sykepleiere gjør?

Politikere og folk flest kjenner for lite til sykepleieres utdanning, kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver.

Pasientene trenger et sykepleierløft nå!

Hvert år spør TNS Gallup nordmenn om hva som er de viktigste utfordringene Norge står overfor. Fra 2010 til 2014 har vi svart «utfordringene i helsevesenet». I siste måling var helse nede på tredjeplass, forbigått av innvandring og arbeidsledighet. Vi skal gjøre vårt for at helse får sin rettmessige plass i valgkampen 2017.

Den norske modellen under press

 

Tariffoppgjøret 2016 har synliggjort flere ting. Fremfor alt viktigheten av et organisert arbeidsliv.

Innovativ sykepleie

Sykepleierne representerer den største og sterkeste innovasjonskraften i Helse-Norge.

Høies valg

Svaret er enkelt: Høyere lønn, bedre rammevilkår for ledere og faste heltidsstillinger.

Svar på tiltale

Regjeringen ba de berørte partene gi sitt svar på forslagene fra arbeidstidsutvalget, og det er vel sjelden en har fått klarere svar på tiltale.

Høyesterett raserer deltidsrettighet

Det var ikke bare sykepleier Solveig Brattgjerd som tapte da Høyesterett slo fast at deltidsansatte ikke kan kreve fortrinnsrett til del av stilling.

Lytt til fagfolk!

I disse dager er arbeidstidsutvalgets forslag ute på høring. Det er god grunn til å avvise forslagene til endringer i dagens arbeidstidreguleringer.

Det er alvor nå

Politikerne: At deler av helse-Norge i dag sliter med å få rekruttert sykepleiere visste vi.  Politikerne må også forstå hvorfor.

NSFs forbundsleder Eli Gunhild By