Forbundslederen

Eli Gunhild By

  • NSF-leder siden 2011
  • Utdannet sykepleier i 1988, ved Sykepleierhøgskolen i Oppland
  • Sykepleier ved Radiumhospitalet 1989-2001
  • En rekke ulike tillitsverv før hun ble leder i NSF Oslo i 2004

- Jeg er stolt og glad over å få være forbundsleder i NSF. Vi har mange utfordringer foran oss. Noe av det viktigste er å være med og sette premisser for fremtidens helsetjeneste, sier hun.

- Sykepleiernes roller og funksjon må fremheves og befestes. I tillegg er gode lønns- og arbeidsvilkår helt avgjørende for at helsetjenesten skal få nok arbeidskraft fremover. For NSF betyr det at vi kjemper videre for likelønn, og lønn for kompetanse.

Vi sykepleiere er nøkkelen til et bedre helsevesen i Norge. For å nå frem med budskapet, må vi bli enda flinkere til å få frem hva vi sykepleiere faktisk gjør, og hva vi bidrar med.

Ved å kjempe for sykepleiernes rettigheter når det gjelder arbeidstid, bemanning, lønn, fag, utdanning og forskning, ønsker vi å sikre at pasientene får den aller beste behandlingen.

Krever fortsatt et sykepleierløft

NSF fortsetter å kjempe for et sykepleierløft i 2019 – for pasientenes og sykepleiernes skyld.

Flere studieplasser løser ikke sykepleiermangelen

Hundre ekstra studieplasser er opprettet til sykepleierutdanningen. Sykepleiermangelen blir ikke mindre av den grunn.

– Lønna nå igjen?

Vi drømmer ikke om være lønnsvinnerne. Eller om å sprenge alle rammer. Men vi forlanger at lønna må henge noenlunde på greip.

Ta en, betal for to!

Ville du slått til på et tilbud som sa «ta en, betal for to!»? Selvfølgelig ikke. Men det er akkurat det AS Norge gjør når det kommer til sykepleiere. Det er både en sløsing med penger og uvettig forvaltning av kompetanse.

Sykepleierutdanningene trenger et løft

Sykepleierkompetansen er etterspurt som aldri før til å løse utfordringene i helsetjenesten.

Vet folk hva vi sykepleiere gjør?

Politikere og folk flest kjenner for lite til sykepleieres utdanning, kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver.

Pasientene trenger et sykepleierløft nå!

Hvert år spør TNS Gallup nordmenn om hva som er de viktigste utfordringene Norge står overfor. Fra 2010 til 2014 har vi svart «utfordringene i helsevesenet». I siste måling var helse nede på tredjeplass, forbigått av innvandring og arbeidsledighet. Vi skal gjøre vårt for at helse får sin rettmessige plass i valgkampen 2017.

Den norske modellen under press

 

Tariffoppgjøret 2016 har synliggjort flere ting. Fremfor alt viktigheten av et organisert arbeidsliv.

Innovativ sykepleie

Sykepleierne representerer den største og sterkeste innovasjonskraften i Helse-Norge.

Høies valg

Svaret er enkelt: Høyere lønn, bedre rammevilkår for ledere og faste heltidsstillinger.

NSFs forbundsleder Eli Gunhild By