Forskning

Politisk plattform for forskning

NSF vil jobbe for mer ressurser og flere stillinger til sykepleieforskning, og for at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i sykepleietjenesten. NSF skal påvirke til at det investeres i flere stillinger til fagutviklingssykepleiere, stipendiater og utdanningsstillinger og for styrking av forskning som bidrar til kunnskapsbaserte sykepleietjenester. NSF skal blant annet bidra til at det utvikles systemer for å rekruttere gode forskere, og bedre rammevilkårene for sykepleieforskning.

NSFs politiske plattform for forskning er vedtatt av forbundsstyret, og danner basis for forbundets arbeid innen området.