Forskningsartikler

Påskens lesetips Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

"Care relationships at stake? Home healthcare professionals’ experiences with digital medicine dispensers – a qualitative study".

Impact of an education intervention on nursing diagnoses in free-text format in electronic health records Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt artikkel - publisert i Nordic Journal of Nursing Research 13. august 2016

Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt ligger en artikkel om sykepleieres erfaring med innføring av sykepleiediagnoser - utgitt i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015.

Granskningsinstrument for å vurdere sykepleiedokumentasjon Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vedlagt én artikkel og to instrumenter om vurdering av sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ).