Forskningsnettverk

Henny Torheim har fått opprykk til førstelektor

NSF FLUs forskningsnettverk gratulerer Henny Torheim med opprykk til førstelektor ved NTNU Ålsesund.

Systematisk review og metaanalyse på sykepleieintervensjoner for å lindre tung pust hos personer med kols

Forskningsnettverket til NSF FLU med medforfattere har publisert systematisk review og metaanalyse på sykepleieintervensjoner for å lindre tung pust hos personer med kols.

Forskningsnettverket til NSF FLU

Forskningsnettverket til NSF FLU er et nasjonalt nettverk for sykepleiere som forsker innen lungefaget.