Fritidsbåt

Vi tilbyr båtforsikring som passer ditt behov, enten du har en liten og rimelig fritidsbåt eller stor og kostbar.

Ofte stilte spørsmål
forsikring@nsf.no
Ring oss på 994 02409

Du har tre valg:

Ansvarsforsikring

Dekker erstatningskrav etter skade som fartøyet påfører andre personer og eiendeler. Forsikringen dekker også utgifter til rettshjelp ved tvister. Passer for deg som har båt med motor og risikerer å påføre andre skade.

Ansvar og delkasko

Ansvarsdekning som også dekker brannskader, tyveri av båt og utstyr.

Ansvar og kasko

Som ovenfor, men dekker også hærverk, skade på skrog og motor, som følge av sammenstøt eller annen kaskoskade. Passer for deg som har båt av verdi og ønsker å forsikre denne på best mulig måte.

Forsikringen er levert av DNB Forsikring.

DNB og Sparebank1 etablerer nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her

Relaterte forsikringer