En nyttårshilsen fra fylkesleder i Vest-Agder

Landskapsbilde

I 2020 bor og jobber jeg i Agder, men jeg vet av erfaring at det vil ta litt tid før jeg lar være å bruke Vest-Agder. Mye av min identitet er knyttet til Vest-Agder. Når jeg følger med på værmeldingen så vet jeg at av og til får vi været fra Rogaland/Vestlandet og av og til får vi været fra Østlandet. Og det er ikke ofte de husker på at Vest-Agder er noe eget, selv om de av og til husker på Agder eller Sørlandet når snøen laver ned eller når smeigedagene kommer.

I dag er Vest-Agder det vestligste fylket i Helse Sør-Øst, og om ikke min geografiforståelse er feil så fortsetter vi med det også når vi blir et Agder. Innenfor helse er min påstand at vi har fungert som et Agder de siste årene, vi har et helseforetak på Agder som igjen har ført til at kommunene har organisert seg på tvers av fylkesgrensen. Vi har ett universitet, med flere campuser og vi har en fylkesmann. Mange av våre samarbeidspartnere organiserer seg etter Agder.

Vi har i NSF hatt en prosess hvor vi har vurdert hvilken struktur vi skal ha fremover. På landsmøte i november 2019 ble det vedtatt at fremtidig struktur av NSF skal følge de nye fylkesgrensene. For Agder betyr det at NSF Aust-Agder og NSF Vest-Agder skal slå seg sammen til samme til NSF Agder fra 01.04.20. Det skal arrangeres Fylkesmøte i Arendal 25 og 26 mars 2020. Da skal det velges nytt fylkesstyret for NSF Agder. På landsmøte ble det vedtatt at det nå skal være frikjøpte leder og nesteleder i det nye fylkesstyret. Landsmøte gav oss også mulighet til å styre hvor medlemmene kom fra, ved valget i 2020. På Agder skal det være 4 styremedlemmer fra gamle Vest-Agder og 4 styremedlemmer fra gamle Aust-Agder.

Det betyr at vi trenger gode kandidater til disse vervene og vi trenger delegater til Fylkesmøte for å stemme frem slik at vi får et godt og representativt styre for NSF Agder. Delegater til Fylkesmøte velges på medlemsmøter nå i januar og februar. Ta kontakt med din Hovedtillitsvalgt (HTV) om du trenger informasjon om hvordan det skal gjøres der du arbeider. Om du jobber et sted uten HTV eller du står utenfor arbeidslivet, så vil du få tilsendt informasjon fra fylkeskontoret om hvordan valget skal gjennomføres.  Kjenner du noen som bør være kandidat til Fylkesstyret for NSF Agder, så finner du informasjon om hvordan du skal gå frem på hjemmesiden til NSF Vest-Agder. Fristen for å forslå kandidater og levere villighetserklæring er 25.02.20. Studentene velger sine representanter til fylkesstyret på sitt årlig årsmøte i juni.

NSF Vest-Agder planlegger å gjennomføre det årlige seniortreff mandag den 24.02.20, informasjon om dette blir lagt på hjemmesiden til NSF Vest-Agder, etter nyttår. Hold av datoen til en fin kveld.

Men det er ikke bare i fylkeskommunene det blir store endringer ved nyttår, mange av dere jobber i kommuner som slår seg sammen. Dere skal nå få en ny arbeidsgiver og nytt kommunenavn. Prosessen frem mot dette har krevd mye av mange. Spesielt er det mange Hovedtillitsvalgte som har jobbet mye med disse endringene, og en del av dem slutter nå fordi det gamle HTV området/ den gamle kommunen ikke lenger eksisterer. Jeg vil på vegne av fylkeskontoret og fylkesstyret takke dere for den innsatsen dere har gjort for NSF og for våre medlemmer.

Samtidig som det skjer mye endringen, har vi tjenester som ikke kan ta seg en pause. Dere sykepleiere leverer en tjeneste som aldri kan stoppe opp, som må leveres selv om alle andre tar seg fri. Dere vet at løsningen må finnes selv om din kollega er blitt syk og ikke kommer på neste vakt. I høst er det kommet frem at brudd på arbeidsmiljøloven skjer ofte i våre tjenester, brudd som kommer fordi en ikke klarer å planlegge godt nok.

Eksempel på dette er doble vakter og forkortet hviletid som blir enda mer forkortet fordi en ikke kommer seg hjem fra kveldsvakta. Når en da vet at økonomien er presset, så er vår bekymring i NSF at vi er tildelt en umulig oppgave. Brudd på arbeidsmiljøloven er en utfordring for oss som er i arbeid, men det er også en utfordring fordi det går utover tjenestene vi leverer. Hvordan skal vi klare å jobbe fortere når vi i dag ikke klarer å gjøre det vi skal innenfor de rammene tjenesten er blitt tildelt? Hva skal vi la vær å gjøre når vi blir færre?

For meg har gleden av å være sykepleier selv i en presset tjeneste, møtene med dem vi er der for. Møtene vi har med pasienten, brukeren, barnet, eleven, foreldre, pårørende og alle navnene de har, de vi møter når vi utøver sykepleie. For mange av dem er Jul og nyttårsdagene noe de gleder seg til, mens for andre er det vanskelig dager. Det at dere er der til stede for dem alle, møter dem med de ulike behovene de har og de ulike følelsene de har. Det at mange av dere er på jobb mens resten av samfunnet har fri, utgjør en stor forskjell for de dere skal møte disse dagene.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår. 

Mvh
Ragne Quinteros
Fylkesleder NSF Vest Agder