Fylkesleder har ordet

Fylkesleder NSF Agder Ragne Quinteros

Fylkesleder Ragne Quinteros

Vi har fått mutasjoner og vi har en befolkning som er sliten av tiltakene, men mange av dere har bidratt slik at vi har kommet godt i gang med vaksineringer. Det som ikke endret seg, men som bare forverres er sykepleiemangelen.

Sommerferien 2021 har vært et umulig puslespill i mange kommuner og på sykehuset.

  • Når jeg hører om at det kommer flere vaksiner, så er min tanke «hvem skal organisere og sette dem?».
  • Når jeg hører om et nytt utbrudd på en helseinstitusjon og at ansatte settes i karantene, så lurer jeg først på «hvor er den kvalifiserte vikaren?»
  • Når jeg hører om en stor ulykke, så lurer jeg på om bemanningen i akuttkjeden og leddene i helsetjenesten som skal følge opp den skadde senere, har kapasitet til denne oppgaven?

Etter mange år som politiker i NSF vet jeg at mange av dere strekker dere langt for at ikke pasientene skal kjenne på sykepleiemangelen.
Dere som jobber ute i tjenesten kan svare best på hvor mye dette går ut over pasientene.
Når jeg samtidig hører at dagens bemanning i helsetjenesten skal bli mindre fordi de økonomiske rammene Stortinget bevilger ikke strekker til, blir ikke bekymringen for kvaliteten i tjenestene mindre.

Våren 2021 ble for NSF dominert av streiker i flere tariffområder.
KS, Spekter-sykehus og Oslo kommune endte med streik fordi vi er bekymret for den kompetanse og bemanningen i tjenesten. Det var ikke streik kun fordi vi fortjente høyere lønn, men fordi vi er bekymret for kvaliteten i helsetjenestene i dag og i fremtiden. Alle streikene ble avsluttet med lønnsnemnd, to med tvungen lønnsnemd og en med frivillig. Det er først i august/september nemdene skal avgjøre hva resultatet blir.

NSF er tydelig på at lønn er et av virkemidlene som trengs, men det er mer enn det som skal til for å sikre sykepleietjenesten. I sykepleieløftet https://www.nsf.no/sykepleierloftet sier NSF at «Vi trenger en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, nå».  Pandemien har vist oss at et samfunn kollapser om ikke helsetjenestene fungerer optimalt og at grunnlaget for å møte en neste krise er å investere i kompetanse i dag.
Investeringen er også helt nødvendig kunne levere alle fremtidens helsetjenester.

Til høstens stortingsvalg blir det spennende å se hvilke politikere som ønsker å være med på et sykepleierløft, ikke bare for oss sykepleiere, men for hele befolkningen!

Mvh Ragne Quinteros, Fylkesleder NSF Agder