Julehilsen 2020

God jul og godt nyttår fra Norsk Sykepleierforbund

Da WHO vedtok at 2020 skulle være det internasjonale sykepleier- og jordmoråret, var årets store hendelse- pandemien, ennå ikke noe verden kjente til.

Dette var året hvor verdens sykepleiere og jordmødre skulle få en sjelden anledning til å skinne. Året hvor de skulle få anerkjennelse for sin viktige jobb verden over.

Viktigheten av god og kunnskapsbasert sykepleie har vi til fulle fått vist i hele verden – men ikke helt på den måten som det var tenkt.

Det har vært svært krevende oppgaver som har utfordret oss ekstra, både på jobb og hjemme.

Ressursmangel er blitt avdekket, og konsekvensene av sykepleiernes arbeidsvilkår har blitt mer tydelige.

Det har vært imponerende å se innsatsviljen og  omstillingsevnen. Men vi vet at mange er slitne – og lei av begrepet dugnad.  Tillitsvalgte i kommuner og sykehus har jobbet hardt for å sikre medlemmers rettigheter i forhold til arbeidstid, omstilling mm. Takk til alle dere!

Året har også inneholdt store forandringer for rådgivere og valgte på NSF fylkeskontor. Aust og Vest Agder fylkeskontor har blitt ett – Agder fylkeskontor.

Et nytt fylkesstyre er valgt med medlemmer fra hele Agder, og heldigvis rakk vi et fysisk møte, før vi igjen måtte møtes på «teams».

Vi begynte i våre nye roller i en «annerledesverden», der reising og møtevirksomhet for å bli kjent i fylket måtte vente. Vi har blitt kjent med hverandre gjennom små bilder på en dataskjerm.. Men jammen har vi ikke klart det også! Gjennom hyppige møter på teams, har vi møtt og blitt kjent med tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte fra hele Agder, for opplæring, utveksling av informasjon, og støtte i en kompleks arbeidshverdag. Vi på fylkeskontoret gleder oss til vi kan møtes igjen «på ordentlig»!

Vaksine er på vei, og vi går lysere tider i møte- men vi vet at vi fortsatt har mye arbeid foran oss før vi kan senke skuldrene helt. Vårt ønske og håp er at alle likevel får en fin julehøytid med mulighet for noen late dager. Og sjelden har floskelen «fordi du fortjener det» vert mer på sin plass.

Med dette ønsker vi dere alle sammen en riktig god jul med de beste ønsker for 2021.

Ragne og Bente Liv