Julehilsen til alders- og uførepensjonister.

Kjære pensjonister og uførepensjonister i NSF Agder!                        

Håper det er bra med dere om dagen!

Dette er en liten hilsen og oppdatering fra NSF. Fra sist pensjonister og uføre var samlet i Aust- og Vest- Agder har fylkeslagene blir til NSF Agder.

På NSF landsmøte2019 i november i fjor ble det vedtatt at fylkeslagene i NSF skulle endres og følge samme inndeling som fylkene i landet.

Det har skjedd store endringer siden sist pensjonister og uføre var samlet i Aust- og Vest- Agder. På NSF landsmøte i 2019, ble det vedtatt at fylkeslagene i NSF skulle følge den nye regioninndelingen bestemt i Stortinget.

I dette medlemsbrevet får dere en statusoppdatering fra oss i NSF Agder.

Digitale valgmøter

Fylkesmøtene vi planla i mars måtte utsettes grunnet koronasituasjonen. På den tiden var det meningsløst å ta sykepleiere (delegater til møtet) vekk fra post. Vi opplevde det også som en stor risiko i forhold til smitte å samle sykepleiere fra forskjellige tjenester og kommuner. Derfor var vi lettet da forbundsstyret prolongerte virketiden til fylkesstyrene og utsatte valgene til september.

For kandidatene til fylkesledervervene og -styre ble dette en utfordrende periode, med lang tid med uvisshet og samtidig liten mulighet til å komme rundt for å presentere seg. Generalsekretæren bestemte også at vi skulle avlyse alle arrangement som var planlagt ut juni. Og vi, som resten av befolkningen, hadde håp om bedre dager der vi kunne møtes etter sommeren.

Slik ble det ikke. Forbundsstyret gav beskjed om at fylkesmøtene rundt i landet skulle være digitale valgmøter. Den 16. og 17. september ble det avholdt digitalt valgmøte til styrevervene i NSF Agder. Ragne Quinteros er første leder av NSF Agder. Bente Liv Hagen er valgt som frikjøpt nestleder.

Nye fylkeskontor

Gjennom våren og sommeren hadde Aust-Agder kontoret en ekstra oppgave med å pakke ned fylkeskontoret på Jernbanestasjonen i Arendal. Der har NSF Aust-Agder holdt til i nær 25 år.

Det ble en stor jobb med å tømme hyller og skap, kaste og ta vare på.  Det var mye minner og historikk å forholde seg til. Fylkeslaget i Aust-Agder ble stiftet 4.12. 1945, altså ville det vært 75 år i disse dager.

På kontoret i Vest-Agder ryddet de i skapene, utvidet arealene og bygde om lokalene, for å forberede ett Agderkontor.

Fredag 21.august hadde vi første felles kontordag fine, romlige og godt fungerende lokaler i Dronningensgate 12 i Kristiansand.

Allerede da vi starta med hjemmekontor i mars, begynte vi daglige digitale møter kontorene mellom. I ukene etter fylkesvalg har vi brukt tida til å bli kjent, utvikle samarbeid og gode felles rutiner.

Fra begynnelsen av november er vi igjen å hjemmekontor. Vi var godt i gang med å jobbe oss sammen i det nye Agder-kontoret, og syntes selv vi var på god vei. Heldigvis må vi vel si!

Alle planlagte arrangement avlyst

Dessverre har vi måttet avlyse alle planlagte aktiviteter denne høsten også. Fylkesledere ville gjerne gjort seg kjent i alle deler av Agder, nye rådgivere likeså. Tillitsvalgtkonferanser, samhandling og opplæring foregår på digitale plattformer.

Fylkesledere og rådgivere har også hatt jevnlig digitale møter med samarbeidsparter og hovedtillitsvalgte. I disse dager gjennomføres oppdateringskonferanser for tillitsvalgte digitalt.

Også våre årlige møter med pensjonister og uførepensjonister må vi dessverre avlyse. I østre del av fylket er det tradisjon med medlemsmøte i begynnelsen av desember. Vestre del av fylket har arrangert møte i januar.

Vi håper at vi kan møtes slik vi har pleid når det lir ut på høsten 2021. For oss på fylkeskontoret er møtene med dere både nyttige og hyggelige! 

Nå må vi alle gjøre vårt for å dempe smitte og for å holde oss friske.

Vi får vente på en «ny vår». Enn så lenge, ta vare på hverandre!

Med ønske om en hyggelig, virusfri juletid og forventning og håp om et godt nytt år!

Hilsen alle på fylkeskontoret i Agder,

v/Ragne Quinteros og Bente Liv Hagen