Lønnsnivåer og utlyste stillinger

Pengesedler og mynter

NSF mener at virkemidler som heltid og lønn er viktig for å kunne rekruttere og beholde sykepleiere.

I den forbindelse har NSF derfor kartlagt lønnsnivåer, slik at du som medlem kan følge med på lønnsnivået. Det å vite hva de tjener hos den arbeidsgivere du skal søke jobb hos, eller hva de tjenester hos andre arbeidsgivere kan være gode hjelpemidler når en skal lønnsforhandling. Informasjon om innsamlet lønnsdata for hele landet finner du på Min Side, eller ved å logge deg inn her:

Det jobbes mye med heltid hos mange arbeidsgivere, men NSF mener at å følge med på hva som lyses ut, forteller mye om hvordan det går med arbeidet lokalt. Om arbeidsgiver vil ha heltid, så må de i første omgang lyse ut heltidsstillinger.