Sykepleiere har utfordringer med rollene

– Vi har sett at sykepleiere har utfordringer med rollene som profesjonell og privat, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder i Rådet for sykepleieetikk.

Nylig gikk Kjølsruds kollega i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, ut med nye regler for legers opptreden på sosiale medier, der han gjorde det klart at for å opprettholde en profesjonell distanse, bør ikke leger være venner med nåværende og tidligere pasienter på Facebook. Tillitsvalgt for fastlegene i Arendal, Martin Runde, mente reglene var utfordrende på mindre steder, der en naturligvis må kjenne og ha omgang med pasienter.

– Skal opptre bevisst

Nå forteller Elisabeth Sveen Kjølsrud fra Grimstad, at også Rådet for sykepleieetikk har revidert sine yrkesetiske regler for sykepleiere.

– Nå har vi lagt inn et punkt hvor det heter «Sykepleieren utviser digital dømmekraft og opptrer bevisst i den digitale verden». Dette har vi ansett nødvendig fordi vi de seneste årene Oppfordrer til digital dømmekraft som profesjonell og privat. Vi får mange spørsmål til rådet om hvor grensene går. Vi synes det er viktig å ha en restriktiv rolle og ha en reflektert holdning til tematikken, sier Kjølsrud.

Hun viser til at det kan fort bli grensesprengende for en profesjonell utøver å imøtekomme behov som dukker opp.

– Kan være vanskelig å sette grenser

– Det kan være vanskelig å sette grenser for en sykepleier, det kan bli grensesprengende, en kan få følelsen av å aldri ha fri for eksempel. Derfor tenker vi det er klokt med en restriktiv tilnærming.

I oktober 2019 behandlet Rådet for sykepleieetikk en sak hvorvidt det er klokt å være venner med pasienter på snapchat samtidig som en må ivareta sensitive opplysninger. Kanskje har den profesjonelle der og da fått tillatelse til å dele, men senere har vedkommende angret, påpeker rådets leder.

Hun utdyper det hun legger i digital dømmekraft, og sier det er evnen til kritisk refleksjon, se muligheter og konsekvenser.

– Vi må handle klokt og etisk forsvarlig. Og vi må være kritiske til hvordan vi fremstår på sosiale medier, og hva vi legger ut, for eksempel deling av bilder, sier Elisabeth Sveen Kjølsrud.