Tanker etter Arendalsuka

For å få til et bra innhold og en solid bemanning på NSF sin stand fem dager til ende er det mange som bidrar! All honnør til medlemmer som bruker fridagen sin eller kommer før eller etter vakt. Takk til ledere som har gitt fri eller lagt tilrette for at ansatte kan delta!

I disse dagen med rekrutteringsutfordringer og mangel på sykepleiere/spesialsykepleiere er det viktig at vi får vist oss fram til "folk flest", ungdommer og politkere!

Mange av NSF sine lokale faggrupper var aktivt tilstede i planlegging og gjennomføring. Det samme var fylkesstyret. Omlag 50 medlemmer var engasjert i løpet av uka!  Jeg tror samtlige opplevde at dette var gøy og givende!

Det er flott å få muligheten til å snakke med folk, vise fram yrket, fortelle hva en driver med, lytte til folk som vil dele erfaringer og diskutere med andre som har noe på hjertet. Ikke minst er det en super anledning  til å  snakke politikk med lokale og sentrale politikere og interesseorganisasjoner.

De faggruppene som var representert og som er aktive i Aust-Agder var faggruppene for anestesi-, operasjon-, akutt-, barne-, kreft-, helse-, diabetes- og psykiatriske sykepleiere. I tillegg var hjemmesykepleie og Kommunal Øyeblikkelig Hjelp(KØH) representert.

Her møtes vi på tvers av sektorer og det i seg selv gir muligheter ved å kjenne til hverandre, dele kunnskap og utveksle erfaringer. 

Torsdag og fredag var det mange ungdommer i byen. Da startet skolene og Arendalsuka hadde eget opplegg, spesielt for ungdomsskolene. Noe av det som er artig når en har vært med på stand noen år er å se endringer i hvordan ungdommen nærmer seg.  Første åra med Arendalsuka var gutta «bare» med og stod litt bak. Fikk de spørsmål om de kunne tenke seg å bli sykepleier, så ble det litt fnising og et raskt nei. Vi mener bestemt at det har endra seg.

Nå kommer gutta bort til oss på egenhånd, er nysgjerrige og viser interesse for hva sykepleiere holder på med. Artig!

Tall fra samordna opptak til Sykepleierutdanningen og UiA viser også at antall menn på utdanningen er økende!

UiA er med i et prøveprosjekt der de gir ekstra «guttepoeng», tilsvarende det som ble gjort for å øke rekruttering av jenter til mannsdominerte tekniske utdanninger. På UiA var 24% av 1.årsstudentene på sykepleierutdanningen i høst menn!

Ved å være tilstede på stand er vi  synlige og får vist mangfold og muligheter i utdanning og yrke. På den måten er vi med på å gjøre yrket kjent og attraktivt, og til å rekruttere både kvinner og menn til utdanningen!

Fylkesstyret i NSF Aust-Agder vil gi en stor takk til dere som bidro på stand og til alle som kom innom og ville prate med oss!

Anne Vartdal, Tonje Altenborg og Bente Liv Hagen fra fylkesstyret.