Vi er i streik!

Ragne Quinteros og Bente Hagen

Fylkesleder Ragne Quinteros og fylkesnestleder Bente Liv Hagen

Kristiansand kommune er en av kommunene som er tatt ut, og nå er sykepleiere, sammen med de andre yrkesgrupper i UNIO, i streik. Fra onsdag trappes streiken ytterligere opp.
Sykepleiere som streiker, streiker på vegne av medlemmene,og dermed på vegne av deg og meg. For å vise støtte til NSF og de streikende, kan du for eksempel endre profil rammen på bildet ditt på facebook til “Jeg støtter streiken” eller en av de andre fine rammene UNIO har. 

Hvorfor ble det streik?
UNIO og KS ikke ble enige hos Riksmekleren om årets lønnsoppgjør. Lønnstilbudet fra KS er for dårlig. UNIO krever en reallønnsvekst for sine medlemmer. Kommunene mangler kvalifiserte folk, spesielt sykepleiere og lærere. Tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under et mangler nær på 7000 sykepleiere, og mangelen er størst i kommunene. Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde sykepleiere og de andre viktige gruppene innenfor UNIO.

Vi må få en reallønnsvekst og se starten på et lønnsløft, før vi i NSF og UNIO er fornøyd.

Det er flere tariffområder det forhandles i. Unio er kommet til enighet med Staten i årets oppgjør. UNIO og NSF er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter nøye vurdering valgt å ikke gå til streik.

I Spekter området (ansatte i sykehus) ble det brudd i forhandlingene 6.mai, etter et tilbud som NSF mener ikke imøtekommer de utfordringene som er ute i foretakene med å rekruttere, og særlig beholde sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er planlagt mekling 2. og 3. juni. Det kan bli streik fra 4.juni, og streikeuttak er meldt.

Hilsen Ragne og Bente-Liv