Årets sykepleier i Agder

Årets sykepleier Agder 2022

Sigrid Hjelmås

Kåringen av årets sykepleier i Agder 2022 ble gjennomført på selveste sykepleierdagen og fagdagen arrangert av NSF Agder på den internasjonale sykepleierdagen 12.mai.

Sykepleiere fra hele Agder har fått muligheten til å nominere en sykepleier som har vært med på å profilere sykepleierfaget på en fremragende måte, og som fremstår som god rollemodell når det gjelder kunnskap, holdninger og handling.

Å bli nominert av sine kollegaer til en slik pris- er fantastisk i seg selv, og det var flere gode kandidater i år.  

Juryen er bredt sammensatt, både faglig og geografisk, og består av Tove Solfrid Skurve, Lyngdal kommune, Grete Lund Vabo, fra Universitetet i Agder, og Eli Jorid sveipe, Sørlandet sykehus Avdeling for rus og Avhengighetsbehandling, og leder for juryen er Bente Liv Hagen, Nestleder i NSF Agder. 

Årets vinner er Sigrid Hjelmås, enhetsleder ved dialyseenheten i Sørlandet sykehus Arendal.

Hun ble nominert av Anne Trine Johnsen, medarbeider på dialyseenheten.

Juryens begrunnelse

"Sigrid Hjelmås har tilrettelagt for at sykepleietjenesten skal fungere optimalt, og vært en pådriver i å videreutvikle sykepleierfaget gjennom utviklingsarbeid på arbeidsplassen.  

Hun har over tid opparbeidet seg høy kompetanse på sitt fagfelt, ved å være ansatt ved samme avdeling i snart 20 år- og i dag leder hun enheten. Årets sykepleier har derfor en kombinert rolle der hun både leder og utøver pasientrettet sykepleie. 

Hun evner å organisere avdelingen, ivareta ansatte og pasienter slik at det ytes sykepleie av høy faglig kvalitet med godt tverrfaglig samarbeid og individuell behandling.  

Sykepleie er et sammensatt fag. For å yte god sykepleie kreves kunnskap, erfaring, godt håndlag og genuin interesse for hvert enkelt menneske. Evnen til å anvende alt dette med nennsomhet og ydmykhet i møte med hjelpetrengende er hva Søren Kierkegaard benevner hjelpekunst. Årets sykepleier har vist at et teoretisk begrep kan omsettes i praksis. "

NSF Agder gratulerer vinneren av årets sykepleierpris, Sigrid Hjelmås, enhetsleder ved dialyseenheten i Sørlandet sykehus Arendal.  

Utdeling av sykepleierprisen 2022
Prisvinner flankert av nestleder Bente Liv Hagen(t.v) og forslagsstiller Anne Trine Johnsen.

Sykepleierprisen er på totalt kr.7000.

Prisvinneren mottar diplom og en gave til verdi kr.2000. De resterende, kr.5000 skal dekke en kongressavgift, en eventuell hospitering eller studiebesøk.