Gratulerer med dagen!

Fylkesledelsen NSF Agder

Florence Nightingale var en målbevisst sykepleier, administrator, forfatter forsker og samfunnsreformator. På årets sykepleierdag har NSF et særlig søkelys på sykepleiere, teknologi, og innovasjon. Det å se fremover. Helt i Florence sin ånd.

Men vi må også snakke litt om året som har gått. Det har vært ett utfordrende år for alle nivåer i helsetjenesten, for leder og sykepleier på post!

Mange av dere har opplevd smittetopper, endrede arbeidsrutiner, karantene, smittesporing og smitte blant pasienter. Noen har, dessverre, blitt smittet selv, eller har kolleger og familie/venner som er rammet. For mange har året vært tøft. Likevel sier sykepleiere at “vi elsker jobben vår”!

Vi elsker jobben på tross av press på arbeidstidsordningene, av innimellom alt for travle vakter, for lav lønn i forhold til ansvar - vi elsker jobben på grunn av alle menneskemøtene. For vi får bidra til å redde liv, behandle, støtte, motivere eller hjelpe med en verdig avslutning. For å gjøre en forskjell når pasientene trenger det!

Dere sykepleiere er velferdsheltene! Gratulerer med dagen!
Hilsen Ragne og Bente Liv