Har du forslag til "Årets sykepleier"?

Forslag til årets sykepleierpris - NSF Agder

QR-kode til elektronisk skjema

Kriterier for årets sykepleierpris

Kandidaten(e) har være med på å profilere sykepleierfaget generelt eller innenfor et spesielt område på en fremragende måte

Med å profilere faget på denne måten menes:

  • Kandidaten(e) må fremstå som god(e) modell(er) vedrørende kunnskap, holdninger og handlinger og/eller
  • Lede/tilrettelegge for at sykepleiertjenesten skal fungere optimalt og/eller
  • Videreutvikle sykepleierfaget gjennom forskning og/eller utviklingsarbeid slik at sykepleierfaget fremmer sykepleiertjenesten
  • Vinneren(e) må være medlem av NSF Agder og yrkesaktiv på nominasjonstidspunktet.

Prisen består av:

  • Sykepleierprisen er på totalt kr. 7 000,-
  • Prisvinneren(e) mottar diplom og en gave til verdi kr. 2 000,-
  • De resterende kr. 5 000,- skal dekke en kurs/kongressavgift, en eventuell hospitering eller studiebesøk.

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 15 mai
Den/de som foreslår vinneren mottar et gavekort på kr. 1 000,-
Vinneren(e) utpekes av fylkesstyret v/nominasjonskomitè, og vil bli overrakt på arrangement til høsten og offentliggjøres på hjemmesiden og i media.

Send inn ditt forslag på "Årets sykepleier" via QR-koden eller trykk på knappen nedenfor for å komme til et elektronisk skjema.

Takk for ditt forslag!