Vårhilsen fra fylkesledelsen

Ragne Quinteros og Bente Hagen

Men endringen er kanskje at selv om mye fortsatt er avlyst så er vi i 2021 blitt flinkere til å finne andre alternative løsninger på det som ikke er mulig å få til med store arrangementer som samler mange mennesker fysisk.

De sentrale lønnsforhandlingene som vi pleier å kalle «vårens vakreste eventyr», ble i 2020 forskjøvet til å bli «høsten og vinterens vakreste eventyr». Så kan vi alle si at det ikke ble et vakkert eventyr i 2020, men en prosess som har gitt mye frustrasjon som vi tar med oss inni 2021.

I 2021 er vi tilbake til at våren er tiden for at de fleste sentrale forhandlingene skal gjennomføres. Natt til 1 mai er en viktig dato for oss som har fulgt disse forhandlingene i mange år, det er da de som jobber i kommunene (KS) eller i statlige sektor har frist til å bli enige i sine forhandlinger. I Sykehusene som tilhører tariffområde Spekter så har deler av forhandlingene begynt, men mai blir en viktig måned også for disse forhandlingene. Om de sentralt ikke blir enige, så forventer vi at meklingen vil skje i slutten av mai. En evt streik vil først være aktuell etter at partene har gjennomført meklingen.

Mai 2021 blir en spennende måned, spesielt fordi vi vet at frustrasjonen etter lønnsoppgjøret i 2020 har ført til at mange sykepleiere har store forventninger til å hva som blir årets resultat. Politisk ledelse har vært ute og sagt at kampen for høyere lønn er viktig fordi vi står ovenfor en økende sykepleiemangel, som igjen vil gå ut over befolkningen. Det er vel akkurat det pandemien har vist oss, at et helseproblem kan stoppe en hel verden. Mangle på utstyr er løsbart, men det er mangelen på helsepersonell og spesielt sykepleiere som er mest kritiske. Det er da bekymringsfullt at ikke lønn som brukes som virkemiddel for å beholde og rekruttere, slik at tjenesten sikres.

Men mai er også den måneden med mange merkedager, men som vi fortsatt ikke kan markere med store fysiske samlinger slik vi før pandemien fikk til. Vi har 1 mai som er dagen der kampene for å beholde og bedre arbeidstakers rettigheter, skal markers. Så har vi våre sykepleiedager i mai, 5 mai er jordmordagen og 12 mai er den internasjonale sykepleiedagen. Vi har tidligere hatt fagdager på 12. mai, men den fysiske fagdagen har vi i 2021 flyttet til høsten. Sett av 24.09 og 13.10 så kommer vi tilbake til tidspunkt og sted, evt format senere. Sykepleieprisen vil bli delt ut til høsten og vi minner dere om at fristen for å sende inn kandidater er den 15.05.

Erfaringen vår med pandemien gjør at vi i 2021 klarer å arrangere noen webinarer nå i mai som erstatning for de fysiske konferansene og samlingene. NSF arrangere en del webinarer som du som medlem inviteres med på. Vi arrangerer en for ledere den 04.05, en på jordmordagen den 05.05 og en på sykepleiedagen den 12.05.

Vi ønsker dere alle noen fine mai dager og håper på at sykepleieyrket gir dere sjanse til også å nyte våren samtidig som dere også får vært den viktige sykepleieren for den pasienten som trenger det.

Hilsen Ragne og Bente