Heltid skal være en rettighet!

NSF logo

Sykehuset Innlandet er ikke alene med å være dårlig på Heltid, vi har også eksempler fra kommuner, som for eksempel Elverum…

Heltid handler om retten til å kunne forsørge seg selv og å ha forutsigbar arbeidstid og fritid. Heltid gir bedre arbeidstilknytning og arbeidsmiljø.

Når heltidsproblematikken blir adressert i sykehus eller kommuner, er gjerne løsningen som blir presentert at vi må jobbe flere helger for å løse heltids utfordringene.  Vi mener at løsningen er ikke hyppigere helgearbeid.  Våre medlemmer er tydelig på at dette er for belastende.  Arbeidsgiver må se det hele bildet; -helsepersonell er også av de yrkesgruppene med høyest sykefravær i arbeidslivet. Økt belastning er ikke løsningen.

Det er viktig at arbeidsgiver er åpen, og er med på å se hele den virkeligheten vi sykepleiere står i. Mange sykepleiere oppgir at arbeidsbelastningen er så høy at man tvinges til å jobbe deltid.

For å løse sykepleiemangelen må arbeidskraftressursene mobiliseres. Heltid er en faktor som kan løse utfordringene.  De gode løsningene må på bordet.  Stortingspolitikere, lokale politikere og arbeidsgivere kan ikke ensidig hevde at løsningen på ufrivillig deltid er å finne i økt andel helgearbeid. 

Det er ikke bærekraftig å unnlate å løse deltidsproblematikken.  Rekruttering av sykepleiere er livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

Vi kommer til å ha fokus på heltid i mars.