Medlemsinformasjon

Faggrupper i NSF

Som NSF-medlem kan du være med i en eller flere faggrupper. De fleste er åpne for alle, men enkelte krever spesialutdanning. Du må være pålogget som NSF-medlem for å melde deg inn.

Faggruppens mål:

  • Skape møteplass for fag- og kunnskapsutvikling
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer
  • Bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk

Årsplan for NSF Innlandet 2020

Planen inneholder oversikt over fylkesstyremøter, tillitsvalgtkonferanser og fagkonferanser i fylket. Program og påmelding til det enkelte arrangement blir lagt ut i kalenderen når det er klart.

Uforutsette hendelser kan medføre at enkelte datoer og arrangementer blir endret. Derfor blir planen oppdatert med jevne mellomrom. Tillitsvalgte finner full oversikt over kurs- og opplæringstilbud i kurskalenderen, samt kursmateriell på "min side".

Nominasjonskomité for Innlandet ble valgt 29.11.2019

Landsmøtet vedtok at NSFs lokalorganisasjon skal følge fylkesgrensene. Fra 1.april 2020 blir vi NSF Innlandet.

I 2020 er det fylkesmøte og valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomité som kan nominere de foreslåtte kandidatene.

På konferansen for hovedtillitsvalgte fra Hedmark og Oppland ble det gjennomført valg av nominasjonskomité. Denne består av 3 faste medlemmer, og 3 vara fra hvert av fylkene. Følgende ble valgt:

Faste
Line Nerem Frida Canestedt
Liv Haugli Andrea Holmestad
Monica Berg Åsmund Gravdal
Vara: (1 vara med møterett)
1. Mariann Eriksrud 4. Nina Lien
2. Monica Bakken 5. Line Hauan
3. Elisabeth Rosenvinge 6. Marius Johansen