De uunnværlige i streik

Ellen Solberg, HTV NSF i Elverum

Ellen Solberg er hovedtillitsvalgt for NSF i Elverum

Du har helt sikkert møtt på oss. Vi er rundt deg i samfunnet i alle livets faser. Det er et arbeid vi er stolte av. Et arbeid vi er glad for å ha. For å utøve disse yrkene trengs kompetanse. Det har vi tilegnet oss gjennom mange år på skolebenken, noe som er nødvendig hvis vi skal kunne yte vårt beste i møte med menneskene vi møter i jobbene våre. For våre jobber er nemlig å arbeide med mennesker.

Men hva skjer så nå denne kompetansen ikke verdsettes? Hva skjer når det ikke lenger lønner seg å bruke årevis på skolebenken for å tilegne seg denne kunnskapen?

I Norge står vi foran en bemanningskrise i offentlig sektor. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin rapport «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035» sier at vi vil mangle 28000 sykepleiere i 2035. Dette er en varslet krise. En krise som vil føre til at mange ikke vil få den behandlingen og pleien de har behov for. Samfunnet er også helt nødt til å gi helsefremmende, habiliterende og rehabiliterende tjenester, i mye større grad. Vi må gi de tjenestene som utløser innbyggernes ressurser, og som utsetter eller forhindrer behovet for pleie. Likevel ser vi at det vil mangle rundt 500 ergoterapeuter. Der går søkertallet og antall studieplasser ned, selv om det burde økt med 50 i året.

Tallene til SSB er ikke mye lysere for skole. De viser at i 2019 ble 6,5 millioner undervisningstimer gjennomført av «lærere» uten lærerutdanning. Barn og unge blir taperne, og særlig rammer det elever som ikke har foreldre som kan kompensere for «lærernes» manglende kompetanse. Det finnes i utgangspunktet lærere nok i Norge til å fylle disse jobbene, men lærerutdannede velger nemlig å arbeid andre steder enn i skolen. Vi må få slutt på flukten fra læreryrket. Samtidig er det stadig færre som vil bli grunnskolelærere. Lærerutdanningen opplevde en kraftig nedgang i søkertall i 2020, mens det ei 2021 var enda lavere og kom dårligst ut i søkertall til Samordna opptak.

Nå er det på tide at KS er sitt ansvar bevisst som arbeidsgiver. KS må begynne å ta på alvor behovet for å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det må lønne seg å ta utdannelsen som trengs for å stå i disse yrkene. Lønn er ikke løsningen på alt, men det et steg i riktig retning. Det må være en reallønnsvekst til for våre grupper. De gjøre en viktig innsats for samfunnet.

Noen vil si at det er uansvarlig av oss å streike i denne situasjonen, men det som er uansvarlig er å ikke gjøre noe med situasjonen vi nå er i. Kompetansen våre medlemmer har kan ikke erstattes av ukvalifiserte. Det er uansvarlig å ikke ta tak i de utfordringene som finnes i sektoren, med rekruttering og å beholde høyere utdannede. Verdiskapning skjer også i offentlig sektor, sett pris på oss! Vi er uunnværlige!