Fortjent honnør til Kristina

DTV Kristina Bruset

Divisjonstillitsvalgt på Reinsvoll; Kristina Bruset

Vi har fått en slik hilsen til fra et medlem, som skryter av sin DTV (divisjonstillitsvalgte); Kristina Bruset.  Kristina er DTV ved Sykehuset Innlandet, divisjon psykisk helsevern, Reinsvoll. 

Medlemmet skriver: "Vil gjerne dele min erfaring med Kristina som en flott representant fra NSF og en viktig støttespiller for oss, sykepleiere.  Jeg tenkte på den nokså unge alderen til Kristina, men jeg tok heldigvis feil.  Jeg må nesten spise hatten min nå!  Kristina fremsto som kunnskapsrik, ikke partisk i møter og veldig saklig.  Jeg hadde ikke klart meg uten hennes hjelp og har klart å stå i prosessen hele veien takket være hennes innsats.  Nå fikk jeg virkelig erfare den reelle støtten fra min fagforening!  Tusen takk til deg og for at dere hadde klart å engasjere så dyktige folk og masse lykke til i deres viktige arbeid!"

Vi, på fylkeskontoret, er helt enig med innsenderen.  Ta det til deg, Kristina, - det er vel fortjent.