Lederprisen 2021 - til fremme av sykepleiekvalitet

SVG
Resepsjonsarbeider tar imot telefoner

Sykepleielederen

Prisen deles ut årlig, til en leder som er medlem av Norsk Sykepleierforbund i Innlandet, og som:

  • tilrettelegger og bidrar til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse
  • bidrar til videreutvikling av en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere, studenter og kollegaer.
  • bidrar til at sykepleiepraksis bygger på forskning, erfarings basert kunnskap, og pasientens/brukerens behov og ønsker
  • bidrar til at sykepleie organiseres og utøves på en måte som ivaretar sykepleiefaglige, juridiske og etiske normer, faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp
  • ivaretar ansatte, skaper trivsel og bidrar til et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Prisen består av:

  • Diplom med juryens begrunnelse for tildelingen
  • Dekning av kostnader til seminar/konferanse/fagkurs inntil kr 5000,-, eller gavekort verdi 5000,- etter eget valg
  • Gavekort med verdi kr. 500,- tildeles forslagsstilleren

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis.  

Frist for innsending av forslag er 1. juni 2021.  Send E-post til innlandet@nsf.no og husk å skrive "Lederprisen 2021" i emnefeltet.  

Kunngjøring av prisvinner foretas på NSF Innlandets hjemmeside, samt Facebook.