Ny professor i sykepleie!

Professor Sigrid Wangensteen, NTNU Gjøvik

Professor Sigrid Wangensteen

Wangensteen er den første som har gått hele vegen fra høgskolelærer på gamle HIG til professor ved IHG/NTNU.

Fra hennes omfangsrike CV kan nevnes at Sigrid har en relevant Ph.d. i sykepleievitenskap fra Karlstads Universitet i 2010.  I 2002 tok hun "Master of Science in Nursing" ved Pacific Lutheran University, Tacoma, USA.  Fra tidligere har hun ex. Phil. i 1998 fra Høgskolen i Lillehammer,  organisering og ledelse ved NTNU, Trondheim 1995-1997, lærerlinjen ved Norges Sykepleierhøgskole i Oslo 1980–1982 og sykepleierutdanning ved Nasjonalforeningens og Oppland fylkes Sykepleierskole i 1973–1976.

Sigrid Wangensteen har gjennom pedagogiske og akademiske kvalifikasjoner og dertil mangesidig kunnskapsformidling, akademisk ledelse og administrasjon oppfylt de krav som stilles fra Kunnskapsdepartementet og NTNUs standarder for opprykk til professor i helsevitenskap (sykepleie).

Sigrid har også betydelig erfaring fra fagpolitisk arbeid. Hun var blant annet fylkesleder for Norsk Sykepleieforbund i Oppland i åtte år (1990 – 1998).  Kollegaer på instituttet gleder seg stort, og ser fram til tiltredelsesforelesning og mer feiring.

NSF Innlandet gratulerer!