Pensjonister

Medlemsmøter og andre arrangementer

NSF Oppland har tidligere arrangert medlemsmøte for pensjonister og ikke yrkesaktive en gang årlig. Planen er at det også i år skal avholdes møte. Dato er satt til den 28.05. Invitasjon sendes ut til medlemmer. På programmet blir det et faglig tema, og i tillegg deles det ut hedersnåler for 20, 30 og 50 års medlemskap i NSF.

NSF Hedmark har hatt tradisjon på å inviterer alle pensjonistmedlemmer og ikke yrkesaktive til fagkonferansen som avholdes årlig. Planen er å få til det også i år. Konferansen blir på Lillehammer 13. mai 2020.

Invitasjon med program legges ut på våre nettsider i god tid på forhånd.