En gang sykepleier - alltid sykepleier?

Trine Bruseth Sevaldsen

Fylkesleder Trine B. Sevaldsen

I løpet av de ti første årene som sykepleier, forlater 20 % yrket. Som leder i Norsk Sykepleieforbund (NSF) Møre og Romsdal oppfordrer jeg arbeidsgiverne i kommuner og sykehus å bruke årets lønnsoppgjør til å gjøre seg attraktive, slik at sykepleiere som har forlatt yrket ledes tilbake. Over 5000 sykepleiere mangler i dag – dette vil eskalere!

22. mars meldte NRK at kun 64 intensiv- og anestesisykepleiere hadde meldt seg til «tjeneste» på oppfordring fra Helsedirektoratet i starten av pandemien. NSF anslår at så mange som 600-700 intensivsykepleier har forlatt yrket de siste sju årene.

Sykepleiere slutter på grunn av dårlige lønns- og arbeidsvilkår, samt høyt arbeidspress. Dette gjelder særlig intensivsykepleiere. Denne yrkesgruppen er ofte utsatt for lav grunnbemanning og pasientene deres har behov for kontinuerlig livsviktig spesialkompetanse. Norsk helsevesen er tjent med å gi intensivsykepleiere bedre lønns- og arbeidsvilkår!

Det er dokumentert at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere til offentlig sektor. Nå har kommuner og sykehus mulighet til å gjøre noe med denne problemstillingen gjennom årets lønnsoppgjør! Det er helt nødvendig å bruke lønn som virkemiddel til å lede sykepleierne tilbake.

I Møre og Romsdal er jeg kjent med at flere sykepleiere som til vanlig jobber innen reiseliv og private bedrifter, returnerte til helsetjenesten etter permittering og oppsigelser ved pandemiens oppstart. Vil disse ettertraktede sykepleierne bli værende i tjenesten når pandemien er over? Eller vil de gå tilbake til sine respektive jobber som kanskje har mindre krevende arbeidstid og bedre lønn?

Sykepleiere som velger å forlate yrket er en samfunnsmessig utfordring. De innehar kompetanse som kommuner og sykehus sårt trenger, nå og i fremtiden. Beregninger NSF har gjort viser at Norge bruker 800 millioner kroner hvert år på å utdanne sykepleieårsverk som helsevesenet ikke benytter seg av. Snakk om sløsing med skattebetalernes penger ved at sykepleiernes livsnødvendige kompetanse ikke benyttes på riktig måte, på riktig sted – i pasientnært arbeid.

Vi trenger et sykepleierløft som blant annet innebærer:

- 650 000 kr i grunnlønn for spesialsykepleiere med lang erfaring

- Full lønn under videreutdanning

- Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

- Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse haster! Bruk lønnsoppgjøret klokt!

En gang sykepleier - alltid sykepleier vil i horisonten være mulig, om sykepleierløftet blir oppnådd!