Fagkafe for medlemmer i NSF Møre og Romsdal

Bilde av Kaja Flatøy

1615-1630: Åpning og presentasjon av faggrupperepresentanter i fylkesstyret NSF  

 Møre og Romsdal, Gudrun Karlsen og Siw Andrea Todal

1630-1800: Foredrag med Kaja Flatøy (Akuttsykepleier og representant i det norske innsatsteamet - Emergency Medical Team (EMT)

Tittel på foredraget:

 «Arbeidsglede i utfordrende tider»

 «Erfaringer fra hverdagen hjemme, Bergamo, og Moria»

Beskrivelse av foredraget:

«Sykepleieryrket er verdens fineste yrke, men kan noen ganger være overveldende når behovet er større en kapasiteten. Slitasje over lengre tid kan være belastende for helsepersonell og det er viktig at vi selv tar grep om vår egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon.

Med klare grenser og glød for arbeidet finnes det utallige muligheter innenfor sykepleieyrket hvor vi kan trives lenge og glede oss til å gå på jobben!

Velkommen til en prat som hjelper deg til å huske på grunnen til at du valgte å bli sykepleier og som vil hjelpe deg å ha lyst å være i yrket lenge»

Arrangementet live-streames på Facebook-siden til NSF Møre og Romsdal: https://www.facebook.com/NorskSykepleierforbundMoreOgRomsdal/