Kunngjøring av kandidater til valg av lokale faggruppe - representanter 2021 - 2023

NSF logo

NSF logo

En gang årlig arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. På årets digitale fagpolitiske konferanse torsdag 18. mars 2021 skal det velges to representanter for de lokale faggruppene, med hver sin personlige vararepresentant, som har fast plass i NSF Møre og Romsdal fylkesstyre med uttale- og forslagsrett.

Valget var kunngjort 18 februar. Frist for å melde kandidater var 3. mars.

Ved fristens utløp foreligger disse kandidatene:

Faste representanter:

Gudrun J. Karlsen (ortopediske sykepleiere, NFSO)

Siw Andrea Todal (akuttsykepleierne, NLAS)

Vararepresentanter:

Ingvill Hareide Rødal (Barnesykepleierne) – personlig vara til Siw Andrea Todal

Kari-Anne Thygesen (Anestesisykepleierne) – personlig vara til Gudrun Karlsen

Representantene velges for 2 år.