Lokal seniorsykepleiergruppe

Gruppebilde av styret for seniorsykepleiere

29. februar ble det etablert en ny lokal gruppe i Møre og Romsdal. Leder for gruppen er Gunhild Rolandsen, nestleder er Tove Solheim Kristensen og sekretær er Else Karin Jacobsen. Eva Thor og Ellinor Årseth er styremedlemmer.
(bildet ble tatt i Ålesund, 29. februar 20 og ble tidligere publisert på Facebook NSF Møre og Romsdal, https://www.facebook.com/NorskSykepleierforbundMoreOgRomsdal/?eid=ARCcjdeK7wub0DM8KyLpw2ChBrVd7vWfw8ci2iJSBLI_U32aWyo7kWjecq2CyrnsiWo8y70e80RFvwGe

Gruppen hadde planlagt mye aktivitet i 2020. På grunn av Korona kunne det ikke gjennomføres medlemsmøter på de forskjellige stedene slik som planlagt.