Valg av faggrupperepresentanter

LOGO NSF

Det skal da velges to representanter, med personlig vara, til å representere faggruppene i fylkesstyret. Valgperioden er toårig.

Som en del av organisasjonsutviklingen i Norsk Sykepleierforbund skal faggruppene være en bedre inkludert og synligere del av organisasjonen #fagetifront

Vi mener faggruppene er en av de beste medlemsfordelene i NSF. Faggruppene er møteplasser for fagutvikling, og bidrar til å fremme forbundets overordnede mål innen fag, utdanning og helsepolitikk. Er du medlem i en gruppe, får du tilgang på fagstoff, fagkurs, konferanser og mulighet til å søke stipender.

Du finner en oversikt over alle faggruppene her: https://www.nsf.no/fag/faggrupper

Hvem kan velges?

Kandidater må være medlem i en lokal faggruppe eller være kontaktperson for en faggruppe som ikke har opprettet lokal faggruppe (ennå). Kandidater må være foreslått og sagt seg villig til å ta på seg verv innen senest to uker før valget finner sted.

Dersom du er interessert eller kjenner til kandidater så kan du ta kontakt med;

tanja.alme@gmail.com

Fra NSFs vedtekter:

D. Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret

En gang årlig arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er å involvere faggruppene i arbeidet med interesse-, fag- og samfunnspolitikk, sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyret.I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere/eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, en felles representant på fritt grunnlag, med personlig vararepresentant, blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret. Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før fagpolitisk konferanse finner sted. Oversikt over kandidater skal kunngjøres innen 2 uker før konferansen finner sted. Lokale faggruppeledere/ eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, kan avgi forhåndsstemme fra det tidspunkt oversikt over kandidater foreligger. Valgperioden for faggrupperepresentant til fylkesstyret er 2-årig. Valget finner sted i oddetallsår.