Medlemsinformasjon

Fagkursmidler

Er du tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyremedlem/vara eller faggruppeleder? Da kan du søke fagkursmidler inntil to ganger i året fra NSF Nordland. Sendt epost til fylkeskontoret på nordland@nsf.no for å få tilsendt søknadsskjema og kriterier til.

Fagkonferanse

Vi arrangerer en gratis fagkonferanse for våre medlemmer hvert år. Informasjon om program og påmelding legges ut på nettsidene nærmere sommeren, og sendes ut på epost/sms til alle våre medlemmer.

Årets sykepleierpriser

På fagkonferansen deles prisene for Årets Sykepleier og Årets Sykepleierleder i Nordland ut. Prisvinnerne blir invitert til festmiddag og konferanse, og mottar heder og ære foran ca 500 sykepleierkollegaer.

Fylkeskontor

NSF Nordland sitt fylkeskontor holder til i Sjøgata 27 i Bodø. Her jobber fylkesleder, nestleder, administrativ leder og tre rådgivere
Dersom du ønsker kontakt med fylkeskontoret, kan du sende epost til nordland@nsf.no, eller ringe en av våre ansatte.

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under