Årets Sykepleierpriser

En illustrasjon av en sykepleierleder som har oppsyn over legevakten. Illustrasjon: Martina Paukova

Sykepleiere og sykepleieledere som gjennom sitt virke inspirerer, engasjerer og motiverer andre, trenger en klapp på skulderen i en travel og hektisk hverdag. Å motta en slik pris viser at vi verdsetter innsatsen, og at den utgjør en forskjell, både for kolleger, pasienter og pårørende.

Ved å nominere kandidater, får du vist at du ser og setter pris på arbeidet de legger ned. Vi vet fra tidligere at det betyr mye for de som blir nominert.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan foreslå kandidater til prisene Årets Sykepleier og Årets Sykepleieleder i Nordland.

Årets Sykepleier 2022:

Årets Sykepleierleder 2022:

Frist for innsending av forslag er 22. mai 2022

NSF Nordland er takknemlig for ditt/deres forslag!