Endringer grunnet korona

Det meste av fysiske møter, opplæringer og arrangement foregår fortsatt digitalt. Vi beklager det veldig, spesielt ettersom vi har hatt så mange avlysninger allerede. Det er imidlertid aller viktigst å ta vare på sikkerhet og helse og ikke utsette noen for unødig risiko for smitte, og vi støtter derfor alle restriksjoner fullt ut. Vi vil gjøre vårt aller beste for å overholde reglene som nå gjelder, også privat. Fylkeskontoret med ansatte, administrativ leder og politisk ledelse vil allikevel være i drift, og kan kontaktes som før. Benytt kontaktskjema på siden vår, epost nordland@nsf.no eller telefon 99 40 24 09. Vi vil besvare henvendelser som kommer inn, svare ut telefon og annet slik vi pleier. Vi legger planer for høsten, og satser alt på å kunne avholde tillitsvalgtkonferanse og fagdag som normalt.

Jeg vil be dere alle til å følge nøye med på utviklingen av smitte nå, med tanke på dere selv, familie, venner og pasienter dere jobber nært. Jeg vil også oppfordre alle medlemmer til å holde tett kontakt med HTV med tanke på økt arbeidspress, endrede arbeidsplaner, turnuser og tilgang på smitteutstyr. Likeledes oppfordres alle HTV og tillitsvalgte til å holde kontakt med fylkeskontoret i forhold til det samme.

Håper vi snart sees igjen! Takk for innsatsen dere alle sammen gjør!!   

Med vennlig hilsen

Gjertrud H. Krokaa

Fylkesleder, NSF Nordland