Ny rådgiver ved Fylkeskontoret i Nordland

Johnny Reiner Jensen

Johnny Reiner Jensen begynte som ny rådgiver på fylkeskontoret 1.april 2022.

Johnny er sykepleier med videreutdanning som psykiatrisk sykepleier. Han ble utdannet i 2001 ved Nord Universitet og begynte sin kliniske praksis ved Nordlandssykehuset. Johnny har siden 1986 jobbet i helsevesenet, hvor han blant annet har jobbet på psykiatrisk akuttpost, rehabiliteringsenheten, og enhet for psykose. Han har bred erfaring innenfor Spekter området og har siden 2015 jobbet som klinisk konsulent ved Nordlandssykehuset.

Johnny har erfaring som plasstillitsvalgt og klinikktillitsvalgt ved Nordlandssykehuset i perioden 2009-2015, deretter gikk han over i vervet som foretakstillitsvalgt. Dette vervet hadde han fram til oppstart i sin nye jobb ved fylkeskontoret i Nordland.

Johnny inngår i rådgiverteamet sammen med Trine Berg, Kristin Johanne Rognmo og Lill-Therese Martinsen, og han skal også etter hvert være instruktør på tillitsvalgtopplæringen.

Vi i NSF Nordland er svært glade for å ha Johnny med på laget, og ønsker han hjertelig velkommen!