Covid 19 og yrkessykdom

Covid-19 virus

De aller fleste som blir smittet av koronaviruset blir helt friske. I nettartikkelen kan du lese mer om Covid 19 som yrkessykdom, hva NAV definerer som varig skade og hvordan du melder fra om yrkessykdom eller skade. Vi gjør oppmerksom på at dersom du får avslag fra NAV på yrkessykdom er det 6 ukers frist på å klage på vedtaket. Ta kontakt med fylkeskontoret så snart som mulig dersom du ønsker bistand eller trenger informasjon.