God påske!

Bård Eirik Ruud og Eirik Nagel Aldrin

Det er fremdeles vanskelig å se enden på pandemien. Våre medlemmer og tillitsvalgte har stått i en krevende situasjon i over et år med merarbeid, overtid, karantener, usikkerhet om vaksiner, smittevernutstyr av varierende kvalitet og mengde. Flere har opplevd å bli smittet på jobb og mange forteller at de nå går på reservene av pågangsmot og vilje.

Vi får håpe at alle får en fredelig Påske enten på jobb eller sammen med familie og venner. Vi får også håpe at den svakt nedadgående trenden på smittetall fortsetter, men det vekker uro å se at stadig fler pasienter legges inn i sykehusene i Oslo.

Korona spørsmål og svar

Vi opplever å få mange henvendelser fra medlemmene når det gjelder korona. Det er utarbeidet en egen koronaside på www.nsf.no som oppdateres fortløpende med aktuelle spørsmål og svar og linker til informasjonssider til myndighetene. https://www.nsf.no/om-oss/korona

Sykepleierprisene 2020 og 2021

Sett pris på en kollega, sett pris på lederen din, er du sykepleierstudent, sett pris på praksisstedet ditt!

NSF Oslo skal kåre årets sykepleier, årets sykepleierleder og årets praksissted forslagsfrist er satt til 15. august 2021. Skriv en e-post til oslo@nsf.no for å få tilsendt kandidatskjema. Prisen deles ut 24. september 2021. På grunn av pandemien ble utdelingen av prisene for 2020 avlyst. Disse prisene deles også ut 24. september 2021.

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret er straks i gang, her er datoene så langt for oppstart av forhandlinger:

  • Spekter-området (A-del): 14. april
  • Oslo kommune: 23. april
  • Stat: 26. april
  • Virke-HUK: 17. juni. (Tariffområdet Virke-HUK (helse, utdanning, kultur) omfatter private institusjoner drevet av frivillige eller ideelle organisasjoner, som sykehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner og høyskoler.)
  • KS-området 21. april (resten av kommunenorge)

Følg med på nettsiden og facebook som oppdateres fortløpende.

Ferie?

Et sikkert vårtegn for NSF Oslo er at vi får mange henvendelser om ferie. Det er mange spørsmål som går igjen. 

Hvor mange feriedager har jeg rett på? Hva med ferie når jeg jobber deltid? Kan lederen min bestemme når jeg skal ha ferie?

Dette og mange andre spørsmål får du som medlem svar på, ved å søke opp “Ofte stilte spørsmål” på nettsiden vår NSF.no.  Du kan også følge denne lenken og komme rett til ofte stilte spørsmål om ferie

Tariffkonferanser 2021

Høsten 2021 skal det gjennomføres tariffkonferanser som skal gi råd til forbundsstyret om hva som skal være hovedsatsningene i hovedoppgjøret 2022. I flere av tariffområdene kan det være hensiktsmessig å velge delegater til konferansene allerede innen sommeren 2021. Ønsker du å stille som delegat til tariffkonferansen i ditt område ta kontakt med din tillitsvalgt for mer informasjon.

Datoer for årets tariffkonferanser:

  • Spekter og Virke spesialist 28-29. september
  • NHO – pleie og omsorg 29-30. september
  • Oslo kommune 20-21. oktober

Vi ønsker å takke dere alle for den formidable innsatsen dere leverer hver dag.

Tusen, tusen takk!

Vennlig hilsen

Eirik Nagel Aldrin, nestleder og Bård Eirik Ruud, fylkesleder