Har du lyst til å delta på ICN kongressen 2021?

ICN Congress 2021 - Nursing around the World

ICN Congress

NSF Oslo ønsker å gi medlemmer mulighet til å delta på denne kongressen, og dekker deltageravgiften for inntil 10 medlemmer. Har du lyst på faglig påfyll, og høre fra sykepleiere i mange land? Da sender du en mail til oslo@nsf.no innen 20. mai, og skriver hvorfor du ønsker å delta. De heldige vinnerne blir kontaktet. De som vinner må selv melde seg på innen 8. juni.