På vakt når andre har helligdagsfri

Vår

I helsevesenet er det helt nødvendig å jobbe på disse dagene, men de fleste har rett på litt ekstra fri i forbindelse med påske, jul og maidagene.

  • F3 dag beregnes etter grunnturnusen, og den utløses av at man har arbeid på to røde dager etter hverandre i grunnturnusen. Alternativ måte å regne ut F3 dager på er å telle alle søndager og helgedager i turnusperioden. Halvparten av søn- og helgedager skal være fridager. Søndager i turnusperioden regnes også som røde dager.   
  • F5 er en erstatningsfridag som utløses av at man har ukefridagen F1 på en rød dag som ikke er søndag, i grunnturnusen. Det er ikke alle som har F5 dager, men det framkommer i tariffavtalen.  
  • Det er fullt mulig å gi arbeidstaker mer fri enn de antall F3 og F5 dager som utløses etter grunnturnusen.  
  • F4 er en fridag som må avtales med leder. Du kan få F4 dag ved å avspasere helligdagstillegget for en helligdag du har jobbet.   

Hvilken betaling man får for de røde dagene man faktisk jobber, står i de forskjellige tariffavtalene. 

 Arbeidstakere som ikke jobber turnus, får også ekstra fridager. De har for eksempel fri skjærtorsdag og langfredag, og blir ikke trukket i lønn eller skylder noen timer.  

NSF Oslo mener det er bra for ansatte at man samler fridagene slik at de ansatte får noen dager sammenhengende fri ved høytidsperiodene. Det gir også god kontinuitet for pasientene.  

 Tillitsvalgte godkjenner turnuser. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte hvis du har spørsmål.