Pensjonerte sykepleiere kan jobbe uten å tape pensjon

Illustrasjon av koronaviruset

Regjeringen har forlenget unntaket for pensjonister i korona-relatert arbeid frem til 1. juli 2022. Du kan lese mer om dette på nettsiden til KLP eller på nettsiden til NSF.

https://www.nsf.no/om-oss/korona