Solidaritet med Ukraina!

Til ungdommen

Denne linjen er hentet fra Nordahl Griegs dikt Til ungdommen. Diktet har blitt en tidløs påminnelse kamp mot totalitære regimer og udemokratiske krefter. Forfatteren Edvard Hoem forteller at Grieg skriver diktet i sjokk og vantro etter at general Franco med støtte av Hitler har gått til angrep på Spanias lovlig valgte regjering 18. juli 1936. Angrepet blir innledningen på den spanske borgerkrigen. Alt han har spådd om fascismens frammarsj går i oppfyllelse. Dette er et forvarsel på det som skal komme forteller Hoem.

Diktet ikke har noe partipolitisk budskap. Det er skrevet for å samle en bred opinion mot fascismen.

Diktet har stor aktualitet i dag. Krigen i Ukraina startet den 24. februar i år. Det er med gru vi ser hvordan Russland ledet av president Putin går til tungt militært angrep på Ukraina. Målet er å kaste den lovlig valgte presidenten og regjeringen. Krigen har drept, skadet og drevet mange på flukt. Hele byer er isolert, stadig nye områder rammes, og sivile mål som boligblokker, skoler og sykehus angripes

Solidaritet!

Vi er særlig opptatt av støtte helsepersonell som jobber under umenneskelige forhold, med blant annet risiko for egen sikkerhet og med stor mangel på medisinsk utstyr. NSF har bevilget pengestøtte til bistandsorganisasjoner som driver hjelpearbeid i Ukraina

Trygghet for ukrainske flyktninger!

Det har per 25.04 kommet inn om lag 15.000 asylsøknader og UDI anslår at Norge vil få rundt 30.000 ukrainske flyktninger i løpet av året. Det er derfor viktig at de som er drevet på flukt blir møtt med respekt og får mulighet til å delta i det norske felleskapet så raskt som mulig.

Norsk Sykepleierforbunds medlemmer står klare til å bistå flyktningene med det som trenges i helsevesenet

Riktig god 1. mai til alle!

Vennlig hilsen Bård Eirik Ruud, Fylkesleder NSF Oslo.

Solidaritet med Ukraina!